VergelijkBeheer van Glijtijden (Flex) ...

De software Smart Time en Smart Time Plus ondersteunen alle tijdregistratieterminals van de  NTA/NTB Series. Alle in-en uitboekingen op de terminals worden automatisch in de software berekent. U heeft een duidelijk overzicht van alle berekende tijden, overuren en afwezigheden die u kan bewerken en  afdrukken. Het programma kan als single-user versie geïnstalleerd worden of indien u gebruik maakt van Smart Time Plus ook multi-user geïnstalleerd worden. 


 

Plannings Overzicht ... 

U behoudt het volledige overzicht. U heeft het overzicht van alle werknemers en afdelingen voor bijv. de verlofplanning, afwezigheid, of welke medewerker in welke ploeg gewerkt heeft. Deze maandelijkse planner kan worden afgedrukt in kleur.


Vakantie en ziektedagen in een oogopslag ...

Met het jaaroverzicht krijgt u een optimaal overzicht van alle geplande vakantie dagen en werkdagen van een werknemer voor een heel jaar.
Door de aanduiding met kleuren en symbolen (instelbaar) heeft u in een oogopslag een overzicht van alle vakantie-, ziekte dagen en andere afwezigheden. 


Berekening van uurroosters... 

• Dag-, week- en ploegenprogrammas *
• vaste uren , glij-uren , flextijden
• Regels voor overuren op einde maand
• Pauze regels
• Afrondingsregels
• Toeslagen voor bijvoorbeeld Nachtwerk, zondag werk, werk op feestdagen, enz. *
• Afwezigheden zoals vakantie, ziekteverlof, dienstreizen, enz.
• Automatische vakantie kalender voor België

 

Automatische verlofdagen voor België ... 

Vakanties worden in Smart Time plus automatisch berekend en worden jaarlijks geactualiseerd.
De vakantie-module bevat alle soorten vakanties voor België.
De vrije dagen kunnen op verschillende manieren gedefinieerd worden.

Verloftellers ...

Tot 11 verlof tellers mogelijk
 
 

Individuele Tijdtellers ... 

Definieer per werknemer de norm-, kern- en rusttijden, het individuele werkbereik, pauzes, afrondingsregels, bonussen en overuren.
In combinatie met Smart Time Plus kan bijvoorbeeld nachtdienst, vakantie-uitkering, weekendwerk meegenomen worden in de Tijdtellers .


Verschillende weekprogrammas ... 

In het weekprogramma worden de aangemaakte dagprogrammas dag per dag vastgelegd. De ingestelde tijd is op deze wijze per werknemer voor deze periode gedefinieerd.
U kunt hiermee weekprogrammas of in combinatie met Smart Time Plus een andere wederkerende cyclus vastleggen.


 

Aanpasbare Betaalperiodes en Overurenregels ... 

In Smart Time Plus worden alle gedefinieerde werktijden voor de maandelijkse afrekening met elkaar gekoppeld.
De toewijzing van vrije- en vakantiedagen zorgen ervoor dat voor iedere medewerker de desbetreffende tellers van toepassing zijn.


Wie is er aanwezig ? 

Wie is er nu aanwezig en wie is er met verlof ? Met de Smart Time Aanwezigheidstabel (Present Identification Panel) weet u wie aanwezig of afwezig is, u kan ook zien of een medewerker bijv. een rookpauze neemt, op dienstreis is, in verlof of ziek is. De aanwezigheidstabel is ideaal voor de receptie of voor het afdelingshoofd. Als extra informatie kan er een individuele nota per werknemer gemaakt worden.
 

Meerdere rapportages... 

Smart Time biedt een verscheidenheid aan rapportages:
• Gedetailleerde maandoverzichten van de individuele medewerkers
• Dag- en maand overzichten per afdeling, ...
• Totalen voor bijvoorbeeld Ziektedagen, vakantiedagen, overuren, bonussen ...
in combinatie met Smart Time Plus kan u met de geïntegreerde rapportage generator zelf rapportages maken en bestaande aanpassen


Uitzonderingslijst

Met de uitzonderingslijst wordt uw dagelijkse taak eenvoudiger gemaakt. Alle anomalieën van elke dag worden hier opgelijst. Met een dubbelklik gaat u naar de betreffende dag zodat u eventuele correcties kan doorvoeren. U kan bij elke anomalie ook een commentaar achterlaten dat zichtbaar kan gemaakt worden in het maandoverzicht.

 

Export Module....

Met de export module * kan u de gegevens overdragen naar bvb. loonadministratie  paketten of naar uw sociaal secretariaat. (optioneel)

 

Wat onderscheidt Smart Time van Smart Time Plus?

  • Uitgebreide personeels informatie

U kan bijkomende personeelsinformatie toevoegen zoals afdelingen, kostenplaatsen, medewerkers,bedrijven, adres en vrije velden.

  • Berekening van gepland verlof en restverlof.

U kan voor elke werknemer individuele verlofrechten toekennen en invoeren. Het programma berekent automatisch de resterende velofdagen, en laten zien hoeveel verlof er nog is gepland.

  • Berekening van tijden na middernacht

Ook arbeidstijden die over de 24:00 uur gaan worden berekend.

  • Ploegen berekening met automatische ploegen toewijziging

In multi-ploegen stelsels kunnen verschillende dag-, laat-, nacht- en tussen ploegen worden ingesteld.  Het programma detecteert automatisch in welke ploeg de werknemer gewerkt heeft en wijst de ingestelde arbeidstijdregelingen toe.

  • Automatische Berekening van toeslagen

Voor bijvoorbeeld nachtarbeid, zondagen en vrije dagen kunnen tot 25 verschillende tellers ingesteld worden die automatisch voor de overeenkomstige dagen de gewenste uren invullen. Op het einde van de maand krijgt u de som van al deze tijden. De loonadminsratie kan hierdoor sterk worden vereenvoudigd.

  • Vrij instelbare evaluaties en CSV-Export van alle lijsten

Alle display en print lijsten kunnen worden aangepast. De lijsten kunnen worden opgeslagen en als een CSV-bestand geopend worden in MS-Excel of andere programma's.

  • Tot 25 verschillende afwezigheidsredenen.

Er kunnen tot 25 verschillende mogelijkheden (functie-codes) worden gebruikt, die u kan gebruiken wanneer een medewerker afwezig is. De berekening is individueel en kan worden ingesteld met of zonder tijdskrediet.

  • Multi-user netwerk installatie

De database kan op een server in het netwerk geïnstalleerd worden.Hierdoor wordt de “tijd-data”  regelmatig met de backup van de server beveiligd. Bovendien, kan het programma vanaf verschillende werkstations bediend worden, met verschillende toegangsrechten om te bepalen wie wat mag en kan in het programma.

 


Functies

Smart Time

Smart Time Plus

VeMiChron

PRO

25 - 5000 medewerkers

JA

JA

JA

Meerdere tijdregistratieterminals

JA

JA

JA

Aantal boekingen per medewerker per dag

50

50

50

Berekening van vaste arbeidstijden

JA

JA 

JA

Berekening van glijtijden (flex)

JA

JA

JA

Automatische overurenberekening

JA

JA

JA

Grafisch afwezigheidsplanner

JA

JA

JA

Grafisch jaaroverzicht

JA

JA

JA

Aanwezigheidsoverzicht (PIP)

JA

JA

JA

Automatische verlofkalender voor België.

JA

JA

JA

Berekening van ploegenstelsels

NEEN

JA

JA

Berekening > 24:00 Uur

NEEN

JA

JA

Dagprogrammas

10

25

999

Weekprogrammas

10

25

999

Ploegen stelsels

NEEN

25

999

Betaalperiodes

NEEN

25

999

Afrondingen

10

50

50

Pauze berekeningen

10

50

50

Pauses per dagprogramma

2

4

4

Afwezigheidsredenen

6

50

999

Overuren-, Nacht- en speciale tellers

4

40

999

Verlofaanspraak en restverlof

NEEN

JA

JA

Begrenzen van de arbeidstijden

NEEN

JA

JA

Teller berekening met toepassing van formules

NEEN

NEEN

JA

Designer lijst

NEEN

JA

JA

Lijsten naar Excel exporteren

NEEN

JA

JA

Generator van lijsten met formules

NEEN

NEEN

JA

Database in netwerk

NEEN

JA

JA

Verschillende rechten voor gebruikers

NEEN

JA

JA

Afdelingen, entiteiten en medewerkers

NEEN

JA

JA

WEB-Client (applicatie- en informatie)

NEEN

NEEN

NEEN

WEB-Boekingsterminal (VT)

NEEN

NEEN

NEEN

Export sociaal secretariaat

NEEN

Optie

Optie

Aanwezigheidsoverzicht via het netwerk

NEEN

Optie

Optie

 

     

Functies

Smart Time

Smart Time Plus

VeMiChron PRO

Site development by: HM-Designs