Perskamer


Asse, 11 juni 2018

Als gevolg van het snel groeiende aantal opdrachten in toegangscontrole systemen heeft Vemichron een nieuwe medewerker aangetrokken. Ons team wordt uitgebreid op 11 juni met Wim Goossens. Wim is geen onbekende voor ons en werkte in het verleden reeds voor Vemichron voor de installaties van toegangscontrolesystemen.

Wim is een groot deel van zijn carrière werkzaam geweest in de IT installatie branche. Hij is een all round professional met een brede ervaring.

Wim zal de installatie van toegangscontrole systemen verzorgen en onderhouden.

We heten onze nieuwe collega van hartelijk welkom.
Het vemichron team.

Asse, maart 2018

Jantar lanceert nieuwe versie van de toegangscontrole software versie 10, nog gebruiksvriendelijker en met nieuwe modules.
Asse, 30 juli 2017

Glijdende werkuren wettelijk niet toegelaten

Glijdende werkuren wettelijk niet toegelaten

Glijdende werkuren zijn een hot topic op de werkvloer, en geliefd door veel werknemers. Verbazend genoeg is dat flexibel systeem strikt genomen niet wettelijk.

Glijdende uren zijn niet wettelijk geregeld

“Hoewel de laatste jaren regelmatig berichten in de media verschijnen over de plannen van de regering om een antwoord te bieden op de vraag naar meer flexibiliteit, is het systeem van glijdende uren tot op heden nog niet wettelijk geregeld”, vertelt Liesbeth Overmeire, legal consultant van hr-dienstverlener Partena Professional.

“Volgens de bepalingen van de wet op de arbeidsreglementen moeten het begin en het einde van de arbeidsdag en ook het tijdstip en de duur van de pauzes opgenomen worden in het arbeidsreglement. Bij glijdende werktijden kan het aanvangs- en einduur dagelijks variëren – weliswaar binnen bepaalde grenzen – zodat aan deze verplichting niet voldaan kan worden.”

Werkgever moet opletten

En toch worden in veel ondernemingen glijdende uren toegepast, hoe kan dat?

Doordat het systeem wel toegelaten is in bepaalde overheidsdiensten en het in het voordeel is van de werknemer, worden glijdende werkuren in de privésector in principe niet gesanctioneerd door de inspectie. Maar dit betekent wel dat werkgevers hun voorzorgen moeten nemen en een waterdicht systeem moeten opzetten voor de glijdende werkuren: ze zullen dit bij een controle ook moeten kunnen aantonen.

Liesbeth Overmeire van hr-dienstverlener Partena Professional licht toe: “Opdat de inspectiediensten het systeem van glijdende werkuren zouden gedogen, moet een werkgever de nodige waarborgen bieden wat betreft het gebruik van meetinstrumenten om de prestaties te controleren en het bewaren van de geregistreerde gegevens. Dit kan door bijvoorbeeld met een prikklok te werken of, bij gebrek daar aan, de begin- en einduren van de prestaties heel strikt manueel bij te houden.”

Een systeem van glijdende uren is immers niet bedoeld om overuren te (laten) presteren. “Indien de werknemer zijn dagtaak vroeger aanvat, is het doorgaans ook de bedoeling dat hij deze vroeger eindigt. De werknemer moet in ieder geval de dag- en weekgrenzen respecteren, en ook de minimale rusttijden en pauzes. De werkgever zal dit bij een controle ook moeten kunnen aantonen. Dit zal enkel mogelijk zijn wanneer de onderneming met een registratiesysteem werkt.”

Hoe vrij kan een werknemer zijn uren kiezen bij glijdende uren?

Glijdende uren zijn bedoeld om de werknemer te bevoordelen, zodat hij kan kiezen wanneer hij begint en stopt met werken, en eventueel ook wanneer hij pauze(s) neemt.

“Om de aanwezigheid van de werknemers in de onderneming gedurende een bepaald tijdsblok te verzekeren, kan de werkgever in de uurroosters kern- of stamtijden voorzien: dit zijn tijdsblokken gedurende dewelke de werknemers verplicht aanwezig moeten zijn.”

“Zo kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat de werknemer de dagtaak mag aanvatten tussen 7 uur en 9 uur ’s morgens en eindigen tussen 16 uur en 18 uur ’s avonds, met een verplichte aanwezigheid van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.”

“De flexibiliteit kan evenwel nog verder gaan: ook het tijdstip van de pauze kan aan de keuze van de werknemer overgelaten worden, voor zover dit voorzien is in het uurrooster, en het begin en het einde van de pauze opnieuw nauwgezet geregistreerd wordt. Dit alles moet uiteraard geformaliseerd worden in het arbeidsreglement.”

Niet toegestaan als dekmantel voor overuren

Er bestaat dan wel geen wettelijke regeling voor glijdende werktijden, ze kunnen in de praktijk toch ingevoerd worden. “Voor zover het systeem geen ‘dekmantel’ is om overuren te (laten) presteren en hiertoe ook de nodige waarborgen worden geboden”, besluit Liesbeth Overmeire van hr-dienstverlener Partena Professional.

(mr)

Het spreekt voor zich dat de oplossingen van Vemichron de registratie van de glijdende werkuren perfect kan opvolgen.

 

Asse, 23 juni 2017

Vemichron lanceert versie 8.0 van haar software Smart Time plus.

Naast een nieuwe design van zowel de client als de webclient zijn er weer tal van nieuwe mogelijkheden.

De uitgebreide modulariteit staat weer helemaal voorop.

Via deze link kan u de belangrijkste nieuwigheden overlopen.

Persbericht: Asse, 8 januari 2015

 

VeMiChron lanceert Webshop voor tijdregistratie 

www.eenvoudige-tijdregistratie.be 

VeMiChron lanceert zijn nieuwe webshop voor tijdregistratie.

Veel bedrjiven wensen snel te kunnen starten met een eenvoudig tijdregistratiesysteem maar wensen tegelijk een kwaliteitsvolle dienstverlening waarop men kan rekenen.

Vele goedkope  systemen worden vanuit het buitenland aangeboden op de Belgische markt maar ontbreken de nodige ondersteuning of kunnen de klant niet helpen in zijn taal. 

VeMichron biedt deze klanten de mogelijkheid om op een eenvoudige manier hun keuze te maken via onze webshop en kunnen tegelijkertijd indien gewenst een beroep doen op de ervaring en deskundigheid van het Vemichron team. De meegeleverde gebruiksvriendelijke software is pre-gedefinieerd zodat de klant onmiddellijk aan de slag kan. Wenst hij de indienststelling door ons te laten doen dan zullen we hem volledig vanop afstand (dmv. teamviewer ©) hierbij helpen, zodat de kosten tot een minimum beperkt blijven.

Belangrijk is dat de hoge kwaliteit van dienstverlening die VeMiChron aanbiedt,  ook voor deze producten van belang is, zegt Francis Minnebo. Vemichron heeft gesteund op haar jarenlange ervaring, hiervoor een speciaal opgeleide dienst ingericht die zowel advies, demo’s en de indienststelling van de software, aangepast aan elke klant, geheel vanop afstand behandelt. Doordat we niet meer ter plaatse hoeven te gaan besparen we op transport en tijd. Deze besparingen reflecteert dan weer in een gunstige prijs.

Alle artikelen zijn steeds in voorraad en kunnen bijgevolg binnen de 2 werkdagen geleverd.

Asse, 22 december 2014

Webgebaseerde Workflow en Online-Tijdregistratie

Nieuwe functies en een verbeterde Design

Een nieuwe versie van de webClient is vanaf heden beschikbaar, met een verbeterde userinterface en een groter gebruiksvriendelijkheid. De update is gratis voor klanten die de webClient in versie 7 reeds hebben gekocht!

 • Overzichtelijk Dashboard
 • Eenvoudig menu
 • Gebruiksvriendelijker door de nieuwste venstertechnieken
 • Uitgebreid maandoverzicht met alle tellers
 • Saldo-tabel met instelbare min- en max- waarden
 • Gedetailleerde informatie over de status van elke aanvraag
 • Kennisgeving van een aanvraag per E-Mail voor de aanvrager en de verantwoordelijke
 • Printfuncties in alle vensters


Webgebaseerde tijdregistratie (ESS) – Transparantie voor elke werknemer

Inzicht in persoonlijke data...

Elke werknemer kan vanaf zijn PC in functie van zijn rechten zijn persoonlijkge gegevens raadplegen. De verantwoordelijke deze van zijn team. De grafische afwezigheidskalender, het overzicht met verlof en de online aanwezigheidstabel maakt dat alles transparant en overzichtelijk is voor de werknemer. 

De WebClient biedt een eenvoudige gebruikersinterface voor de online tijdregistratie van alle medewerkers van de onderneming, zodat tijdregistratie en verlofplanning via PC, Smartphone of tablet kinderspel zijn, of je nu op kantoor, thuis of onderweg bent.

Asse, 6 augustus 2014

Smart time mobile | Mobiele tijdregistratie met uw mobiele telefoon

De Mobiele Tijdregistratie voor Smartphone en Tablet

Mobiele tijdregistratie

Nu kan u eenvoudig tijdregistratie voor uw buitendienst organiseren via elke Smartphone of tablet die beschikt over een internetverbinding. In uw onderneming heeft u dan een on de spot inzicht welke monteur, technieker of medewerker buitendienst heeft, eventueel aangevuld met GPS gegevens voor de localisatie.

Alle arbeidstijden worden in uw server verwerkt zoals voor uw werknemers binnen het bedrijf. Alle datagegevens bevinden zich lokaal op uw server. Indien gewenst worden de boekingen gekoppeld aan de GPS-gegevens van de locatie.

Er zijn geen maandelijkse licentiekosten.

Kenmerken van Smart Time Mobile

 • Aanvullende module voor de tijdregistratiesoftware Smart Time Plus 
 • Oproepbaar via de browser van uw smartphone of tablet
 • Beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord
 • Overzichtelijk menu
 • Boeking van aan- en afwezigheid
 • Overzicht van het saldo en verlof
 • Weekoverzicht van alle boekingen
 • Dagoverzicht van alle boekingen
 • Koppelen van de boeking aan GPS-coördinaten mogelijk
 • Aan- en Afwezigheidsoverzicht alle medewerkers
 • Eemalige installatie op uw server
 • Geen maandelijke kosten

 

Asse, juni 2014

Nieuwe release versie 7.0

Met de versie 7 van Smart Time Plus wordt de ontwikkeling van een krachtig en gebruiksvriendelijk tijdregistratiepakket vootgezet. In deze versie zijn opnieuw bijkomende zaken ontwikkeld op vraag van onze klanten.

Tijdregistratie versie 7

Hierdoor is de software aangepast aan de strenge eisen voor tijd- en aanwezigheidsregistratie evenals aan de huidige Windows-besturingssystemen.

 

Download brochure versie 7.0

 

 

Asse, juni 2014

DeTijdregistratieterminal serie 980 nu beschikbaar met PoE

Power over Ethernet voor Terminals serie 980

tijdregistratieterminal serie 980

De tijdregistratieterminals serie 980 kunnen nu ook met een interne PoE module (Power over Ethernet) geleverd worden.

 

 


VeMichron lanceert WebClient lite en Webclient PRO

Online-Tijdregistratie op de PC, Tablet of Smartphone - Employee self service module

 

Asse, 10 Oktober 2013

 

WebClient – De gebruiksvriendelijk webgebasseerde, online-tijdregistratie. Tijdregistratie via je PC, Tablet of Smartphone- met de Webclient wordt dit kinderspel. De webclient biedt aan alle werknemers in uw onderneming toegang tot hun persoonlijke online-tijdregistratie. Het webgebaseerde systeem geeft door gebruik van de webbrowser een overzicht van de gepresteerde uren, verlof en verlofplanning en afwezigheden.

Meer lezen ......

 

 

VeMiChron Bvba werft aan.

Asse - 2 april 2013

Op 2 april is Kristien Engelen bij VeMiChron bvba als project Manager Tijdregistratie van start gegaan.

Zij zal zich voornamelijk toeleggen op de nieuwe projecten en de bestaande accounts in de regio Limburg. Ook zal ze de helpdesk versterken. Kristien brengt 10 jaar ervaring in tijdregistratie met zich mee. 

 

VeMiChron gevalideerd door de federale Politie

Asse, 21 januari 2013

VeMiChron is met zijn tijdregistratieterminal NTB980 en bijhorende BIO-Admin software gevalideerd op 21 januari 2013 door de diensten van DST/DTQC, Dienst/Service Telematica van de federale politie. Vemichron levert hierbij een totaaloplossing om de vingerafdrukken en/of proximity kaarten van de werknemers te beheren en door te sturen naar de verschillende tijdregistratieterminals. Tevens wordt er voor gezorgd dat de registraties kunnen beheerd worden in Galop. Het doorsturen van deze registraties gebeurt door middel van een geautomatiseerd proces (service)

Meer weten: Contacteer ons via mail, sales@vemichron.eu of via telefoon 0484 380 030.


Nuenen/Asse – januari 2012

Strategische samenwerking Tenso Software en VeMiChron Bvba

Sinds kort werken VeMiChron, aanbieder van Tijdregistratie-oplossingen en Tenso Software, samen om de Tijdregistratieoplossingen van VeMiChron op de Nederlandse markt aan te bieden.
VeMiChron is een firma die Tijdregistratie oplossingen voor de KMO aanbiedt, met meer dan 15 jaar ervaring en kennis. Ze biedt tijdregistratie oplossingen aan  met RFID - en biometrische tijdregisratieterminals, en een modern software pakket dat beantwoord aan de verschillende noden in de bedrijfswereld.
Tenso Software heeft veel kennis van tijdregistratiesoftware en ervaring als systeemintegrator en zal deze oplossingen bij de klant implementeren. 

Lees meer...

 

Asse, december 2011

VeMiChron lanceert Tijdregistratieterminal met GPRS

VeMichron Bvba  de tijdregistratiespecialist op de Belgische KMO markt heeft in samenwerking met Mobistar de GPRS module getest voor datatransmissie vanaf haar tijdregistratieterminal ( serie 980) naar de VeMiChron PRO tijdregistratie applicatie.
Dit maakt dat men een tijdregistratieterminal waar ook kan plaatsen om via het GPRS netwerk “on-line” informatie te verkrijgen. Wie is aanwezig, wie is afwezig,  men heeft ten alle tijde een actueel overzichtzicht en kan tijdig bijsturen indien nodig.

lees meer...Asse, oktober 2011

VeMiChron integreert de Aanwezigheidstabel met Web technologie

Met de op web technologie gebasserde aanwezigheidstabel krijgt elke medewerker, die de rechten heeft, een overzicht over de aanwezigheid van zijn/haar collega’s. U kan op elk ogenblik van de dag in ‘real time’ nagaan of uw werknemers al dan niet aanwezig zijn. Indien iemand aanwezig is kan je het uur van de laatste registratie raadplegen. Bij afwezigheid wordt er een onderscheid gemaakt tussen de personen die al dan niet een afwezigheidsreden hebben.

Lees meer...

Asse, 20 april 2011

VeMiChron lanceert versie 5.6 van de VeMiChron PRO software

lees meer...... 

Asse, 1 juni 2010

VeMiChron:nieuwe speler op tijdregistratiemarkt 

Benny Van Espen en Francis Minnebo lanceerden op 1 juni het bedrijf VeMiChron, een nieuwe speler op de markt van tijd- en aanwezigheidsregistratie. Benny Van Espen is ingenieur van opleiding en heeft reeds 17 jaar ervaring in tijdregistratie en toegangscontrole oplossingen, Francis Minnebo heeft vooral commerciële en marketing-ervaring in de ICT en meer bepaald in workforce management oplossingen.  Lees meer..........

Site development by: HM-Designs