Aandachtspunten Tijdregistratie Terminal


1.Biometrie.

Het marktaandeel van de tijdregistratieterminals met een biometrische lezer voor tijdregistratie neemt verder toe. De meest voorkomende techniek is hierbij de vingerprint herkenning omdat deze de beste prijs/kwaliteit verhouding kan voorleggen.

Het grote succes van de vingafdruklezer is te danken aan het feit dat de medewekers steeds een registratie kunnen maken. De klassieke kaarten en/of tags kunnen vergeten worden. Een andere reden is om misbruik tegen te gaan. Het is immers niet meer mogelijk dat kaarten en/of tags aan collega’s kunnen doorgegeven worden om voor elkaar een registratie te maken.

Ondanks het verder optimaliseren van de technologie kan voor een klein deel van de mensen geen vingerafdruk kan gelezen worden. Dit percentage is reeds kleiner dan 2% en zal nog verkleinen maar de 0% zal nooit bereikt worden.* Indien men opteert voor een vingerprint dient men deze mensen steeds een alternatief aan te kunnen bieden. Biometrische terminals dienen steeds aangeboden te worden met de mogelijkheid om nog steeds via de klassieke RFID (proximity) badge of tags te kunnen registreren.

Opgelet er zijn verschillende terminals op de markt die deze mogelijkheid niet hebben, dus kijk dit steeds na.

VeMiChron levert steeds terminals met dubbele functie voor boekingen !

*Zie het verslag « Identity Management for eGovernment, Study and assessment of Biometric techniques for eGovernment application », op. cit., blz. 15. Andere bronnen spreken van 2%, zie de « Guide pour l’évaluation de procédés biométriques sur le plan de la protection des données » uitgebracht door PRIVATIM, op. cit.

2.Connectiviteit

Netwerkverbinding

Een terminal mag best niet beperkt zijn in zijn verbindingsmogelijkheden.

TCP/IP is de standaard, maar USB verbinding en USB uitlezing met een USB stick of WiFi en GPRS maken een terminal pas interessant. Tevens bieden wij nog de mogelijkheid om met een RS232 of RS485 interface de communicatie tussen PC en terminal te realiseren.

Stel dat je op een plaats bent met geen vaste TCP/IP verbinding dan is het mogelijk om de uitlezing van de boekingen dagelijks/wekelijks of maandelijks te doen via een USB stick.

In historische gebouwen is het vaak niet toegelaten om ethernet kabels zomaar overal te plaatsen, een draadloze verbinding met WiFi kan hier zeker een optie zijn.

Raadpleeg onze diensten, we hebben meerdere terminals die deze verbindingen aankunnen.

Toegangscontrole

Naar toeganscontrole toe is het goed om weten dat er tijdregistratieterminals zijn die een ingebouwde controller hebben om 1 deur aan te sturen. Dit geeft de mogelijkheid om met dezelfde tijdregistratie-database ook het beheer van de toegang te doen. Bovendien bespaart het een extra kost uit van een controle eenheid voor het aansturen van een deur. De NTx980 serie heeft zo een controller standaard ingebouwd. Via een wiegand interface wordt deze externe lezer aangesloten zodat een afstand van de terminal tot de deur tot 100 meter overbrugbaar is. De relais bevindt zich in de NTx980 zodat er geen inbraak kan gebeuren door de draden die zich aan de externe lezer bevinden kort te sluiten.

3. Gegevens op de terminal raadplegen.

Het wezenlijk verschil met een tijdregistratie terminal en een eenvoudige terminal die boekingen registreert is de mogelijkheid tot interactie met het tijdregistratieprogramma zodat tellers, dagsaldo, vakantiedagen en eventuele boodschappen getoond of opgevraagd kunnen worden.

De NTx980 in combinatie met de VeMiChron Software ondersteunt eveneens de “online” functionaliteit. Hierbij wordt een registratie gedaan op de terminal, de software berekent het nieuwe saldo en stuurt dit door naar de terminal. Hierdoor kan de medewerker dadelijk zijn nieuwe saldo raadplegen.

4. Back-up batterij.

Dit is steeds een discussie punt, is het nodig dat een terminal een backup batterij heeft ? Wij denken alvast van wel. In het geval van een electriciteitspanne kan er toch geboekt worden. Meestal is de electricteit na een tijdje terug en is er alvast met de boekingen geen enkel probleem en geen discussie. De terminals serie 960 en 980 hebben een back-up batterij die eenvoudig achteraan geplaatst wordt in de daartoe voorziene ruimte.

5.Vingerafdruk lezing 1:1 of 1:n

In de standaardmodus wordt de vingerafdruk gelezen in een 1: n verhouding, ttz. de vingerafdruk wordt vergeleken met de verschillende templates aanwezig in de terminal. Is er een overeenstemming dan is de identificatie bevestigd en de verwijzing naar de desbetreffende gebruikersnaam kan worden verwerkt.

Het is mogelijk dat een vingerafdruk van een bepaalde persoon systematisch niet gelezen kan worden, zoals al aangegeven in paragraaf 1. In dit geval is het mogelijk om met de Tijdregistratieterminals over te gaan naar een vingerafdruklezingmethode 1:1, dit wil zeggen dat de persoon eerst te kennen geeft wie hij is, door middel van ingave van een zijn gebruikersnummer. Op dit moment wordt zijn vingerafdruk gelezen. Indien de vingerafdruk overeenkomt met zijn code wordt de indentificatie bevestigd. Dit wordt ook aangegeven als verificatie. Met deze methode kan je een parameter instellen waarbij er minder unieke punten dienen overeen te komen zodat de kans weer kleiner is dat je op een proximity kaart dient over te schakelen.

 

Aandachtspunten tijdregistratieterminal

Site development by: HM-Designs