Tijdregistratie: 

Tijdregistratie is de registratie van tijd en aanwezigheid van medewerkers op kantoor, op verplaatsing of bij thuiswerk.

De registratie gebeurt door middel van een tijdregistratieterminal met een RFID badge of met vingerafdruk, via een App op de smartphone of via de “virtuele “ prikklok op de PC.

Door de Employee Self Service module wordt de tijdregistratie een volledig proces waarbij uw medewerker ook inzage heeft in zijn boekingen en saldo’s, en eenvoudig verlof of andere afwezigheden kan aanvragen en laten goedkeuren door de verantwoordelijke.

Deze registraties  kunnen dan op hun beurt gekoppeld worden aan uw sociaal secretariaat voor een automatische verwerking.

Meer weten ...

Toegangscontrole:

Toegangscontrole is meer dan enkel het toegang verlenen van geautoriseerde personen voor bepaalde deuren en tijdstippen.

Toegang tot uw gebouwen kunnen zo georganiseerd worden dat per persoon vastgelegd kan worden wie, waar en wanneer toegang heeft en met de uitgebreide rapportage mogelijkheden kan u alles tot in de details beheren.

De toegangsterminals zijn uitgerust met badge of met vingerafdruk en badge.

Uw eigendommen worden op deze wijze beter beveiligd en u voorkomt dat onbevoegden zich in uw gebouwen of op uw tereinen begeven.

Meer weten...

Tijdregistratie oplossingen    Tikklokken en tijdstempels   Toegangsconytrole oplossingen

Site development by: HM-Designs